Subtotal DKK 0,00
Moms DKK 0,00
Total DKK 0,00
Firmanavn
Navn
Adresse
Postnr.
By
LandDanmark
Momsnr.
E-mail
Deres reference
Telefon
Int. konteringsnr.

Din indkøbskurv

FragtDKK 0,00
LeveringDKK 0,00
TotalDKK 0,00
Moms udgør i altDKK 0,00
 • 0
 • Hurtig levering
 • Bæredygtige papkasser
 • Hurtig kundeservice
 • Papkasser fra egne fabrikker

Disclaimer

Besked om databeskyttelse

1. FORMÅL MED OG OMFANG AF BESKEDEN
Denne besked forklarer, hvordan Smurfit Kappa Group ("Gruppen", "vi", "os" og "vores") håndterer dine persondata, og indeholder andre oplysninger, herunder de personlige oplysninger, der er angivet nedenfor vedrørende dig ("Persondata"), som indsamles og behandles af Gruppen og/eller på dennes vegne af tredjepartsudbydere i forbindelse med dine transaktioner med os.

For så vidt angår denne besked, er den dataansvarlige for behandlingen af dine persondata Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irland. Generelt har Gruppen ansvaret for dine persondata. Se yderligere oplysninger om Gruppen, herunder en komplet liste over enheder i Gruppen, ved at klikke på dette link. Enhederne i Gruppen har fastlagt procedurer for at sikre, at dine persondata beskyttes.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne besked, kan du sende en e-mail til vores Group Legal Department på grouplegal@smurfitkappa.com.

2. ANVENDELSE AF DENNE BESKED
VIGTIGT! Bemærk, at det tilsigtes, at denne besked er så komplet og nøjagtig, som det med rimelighed er muligt, men at den ikke er udtømmende og kan opdateres af og til i henhold til afsnit 11 i denne besked.

Denne besked er inddelt i et antal afsnit, hvoraf nogle eller alle er relevante for dig, afhængigt af, hvilket forhold du har til Gruppen. I alle tilfælde har du visse rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven, der er angivet i afsnit 10. Især har du til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine persondata, hvor vi behandler dine persondata med hjemmel i at forfølge vores legitime interesser.

Markedsføring og forretningskontakter: Hvis du har tilmeldt dig til at modtage markedsføringshenvendelser fra os, kan du i afsnit 4 læse om, hvordan vi bruger dine persondata i denne forbindelse.

Brugere af hjemmesiden: Hvis du bruger vores hjemmeside, [www.smurfitkappa.dk], ("hjemmesiden"), kan du læse om, hvordan vi bruger dine persondata som bruger af hjemmesiden, i afsnit 5. Brugere af hjemmesiden skal også læse vores Cookie-politik.
Brugere af sociale medier: Hvis du følger vores sociale medier, kan du læse i afsnit 5B, hvordan vi bruger dine persondata som bruger af de sociale medier.
Eksisterende kunder: Hvis du er eksisterende kunde hos Smurfit Kappa Group, kan du læse om, hvordan vi behandler dine persondata med henblik på administration og forretning, i afsnit 6.

3. HVILKE PERSONDATA VI BEHANDLER
Afhængigt af din relation til os behandler vi følgende typer persondata om dig :

 • Hvis du er en markedsførings-/forretningskontakt, gælder det dit navn, ansættelsesoplysninger, kontaktoplysninger, forretningsaktiviteter og oplysninger om dit abonnement på, modtagelse af eller interesse i vores maillister eller nyhedsbreve.
 • Hvis du bruger hjemmesiden, gælder det oplysninger om dine besøg på hjemmesiden, din placering og IP-adresse, den anvendte browser og dato og tidspunkt for din adgang til hjemmesiden.
 • Hvis du følger os på de sociale medier, gælder det persondata som dit navn, placering, land, titel, firma, interesseområde såfremt disse oplysninger er offentligt tilgængelig via din sociale medier konto.
 • Hvis du er kunde: dit navn, arbejdsgiveroplysninger, faktureringsoplysninger, oplysninger om dine besøg og din korrespondance og kommunikation med vores medarbejdere samt oplysninger, som du giver os eller andre giver os på dine vegne.

4. MARKEDSFØRING- OG FORRETNINGSKONTAKTER
Hvis du er markedsførings-/forretningskontakt, indsamler og behandler vi muligvis dine persondata med følgende formål:

 • For at fremme Gruppens forretningsaktiviteter;
 • For at invitere dig til arrangementer;
 • For at udvikle og vedligeholde forholdet til dig
 • For at administrere vores forhold til vores forretningskontakter og kunder;
 • For at sende markedsføringsmateriale, nyhedsbreve og andre oplysninger til dig;
 • For at overvåge og analysere din interesse i det materiale, vi sender til dig;
 • For at sende markedsføringsoplysninger til dig med posten, hvis du ikke har gjort indsigelse mod dette; og
 • For at tage, indsamle, gemme og offentliggøre fotografier fra arrangementer i Gruppen.
Under disse omstændigheder henholder vi os generelt til dit samtykke til, at vi sender dig oplysninger om vores produkter og tjenester via direkte markedsføring.

Du har altid mulighed for at stoppe med at modtage markedsføringshenvendelser. Du kan fravælge posthenvendelser ved at bruge kontaktoplysningerne i afsnit 11. [Du kan altid fravælge e-mail-markedsføring fra os ved at klikke på linket for "afmelding" nederst i de markedsførings-e-mails, vi sender til dig.]]

5A. HJEMMESIDEBRUGERE
Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi muligvis dine persondata med følgende formål:

 • For at tilvejebringe, forbedre, afprøve og overvåge effektiviteten af hjemmesiden;
 • For at overvåge parametre som f.eks. samlet antal besøgende, trafikdata og demografiske mønstre;
 • For at sikre, at indholdet på hjemmesiden præsenteres på den mest effektive måde og øge din brug af hjemmesiden, samt
 • For at underrette dig om ændringer på hjemmesiden og/eller vores tjenester.
Vi indsamler og behandler disse persondata med hjemmel i vores legitime interesse i at sikre, at hjemmesiden fungerer problemfrit og for at undersøge, hvilket indhold der har størst interesse for de besøgende. Dette hjælper os med at holde hjemmesiden kørende og med at forbedre din oplevelse, når du besøger hjemmesiden.

5B. BRUGERE AF SOCIALE MEDIER
Hvis du besøger vores sociale medier, indsamler og behandler vi muligvis dine persondata med følgende formål:

 • For at få en forståelse for vores besøgendes demografi, præferencer og interesser. Og for at kunne give den mest relevante information og nyhedsstrøm via vores sociale medier (profilering).
 • For at kunne optimere vores målgruppe og måden at udvælge målgruppen.

6. EKSISTERENDE KUNDER
Hvis du er en eksisterende kunde, indsamler og behandler vi muligvis dine persondata med følgende formål:

 • For at udføre administrative, fakturerings- og driftsopgaver;
 • For at læse og besvare dine henvendelser eller forespørgsler;
 • For at overvåge salget og undersøge salgsmønstre;
 • For at udføre due diligence-kontroller;
 • For at udføre ordrer og efterkomme de kontraktmæssige forpligtelser, vi måtte have i forhold til dig;
 • For at behandle betalinger og administrere din kundekonto;
 • For at indgå i kontraktforhold med den organisation, du er tilknyttet;
 • For at overholde gældende virksomhedslovgivning i det relevante medlemsland og EU;
Vi indsamler og behandler dine persondata med ovenstående formål med hjemmel i følgende:

 • Vores legitime interesse i at sikre driften af vores virksomhed og vedligeholdelsen af kundeforholdet til dig
 • En nødvendighed for at indgå og overholde en kontrakt med dig;
 • En nødvendighed for at behandle dine persondata og overholde en juridisk forpligtelse i henhold til gældende lovgivning i medlemslandet og EU, som vi måtte være underlagt.
7. FREMLÆGGELSE AF DINE PERSONDATA
Afhængigt af dit forhold til os kan vi fremlægge nogle eller alle de persondata, vi indsamler eller har adgang til om dig, med følgende parter: medlemmer af og aktionærer i Gruppen, tjenesteudbydere, der yder support, IT- og hjemmesideudbydere, marketingfirmaer, reklamebureauer, trykkerier, annoncebureauer og andre leverandører, andre personer i vores organisation, tredjeparter med henblik på værtskab for eller organisering af arrangementer eller messer, professionelle rådgivere som f.eks. skatte- eller juridiske rådgivere, konsulenter og revisorer, tilsynsmyndigheder (f.eks. retshåndhævende myndigheder og offentlige institutioner) samt tredjeparter med forbindelse til Gruppen eller aktiver ejet af Gruppen.

8. GRUPPENS VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONDATA
Vi overfører muligvis dine persondata uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde ("EØS") til andre medlemmer af Gruppen og andre modtagere. Visse modtagere (vores tredjepartstjenesteudbydere og andre virksomheder i Smurfit Kappa Group), der behandler dine persondata på vegne af os, kan overføre dine persondata til et land uden for EØS, der ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af dine persondata. Når sådanne overførsler forekommer, er det vores politik: a) at de ikke forekommer uden vores forudgående skriftlige tilladelse; og b) at der indgås en hensigtsmæssig overførselsaftale for at beskytte dine persondata. Hvis du vil vide mere om sådanne overførsler, kan du kontakte vores Databeskyttelsesrepræsentant, hvis oplysninger fremgår af afsnit 11 i denne besked.

9. BIBEHOLDELSE AF DINE PERSONDATA
Generelt forventer vi at beholde dine persondata så længe det er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige og/eller retlige forpligtelser vi er underlagt. Når vi har konstateret, at vi ikke længere har brug for at beholde dine persondata, slettes de fra vores systemer.

Bemærk, at vi under visse omstændigheder muligvis beholder dine oplysninger længere, f.eks. hvis vi behandler et igangværende krav eller mener at være i god tro om, at loven eller et relevant kontrolorgan med rimelighed i vores øjne kan forventes eller kræve, at vi bevarer dine persondata. Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi beholder dine persondata, kan du kontakte vores Databeskyttelsesrepræsentant, hvis oplysninger fremgår af afsnit 11 i denne besked.

10. DINE RETTIGHEDER OG UDØVELSEN AF DEM
Du har nogle rettigheder i forbindelse med dine persondata, der er angivet i dette afsnit, afsnit 10. Disse rettigheder omfatter især retten til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine persondata, hvor behandlingen udføres med henblik på vores legitime interesser. Bemærk, at disse rettigheder under visse omstændigheder muligvis ikke er ubetingede.

Rettighed
Yderligere oplysninger

Indsigelsesret
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine persondata, hvor vi behandler dine persondata med hjemmel i at forfølge vores lovlige interesser. Når vi behandler dine persondata på grundlag af vores legitime interesser, sørger vi for at tage hensyn til og tage højde for, hvordan det muligvis påvirker dig og dine databeskyttelsesrettigheder. Vi bruger ikke dine persondata til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesættes af virkningen på dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden vis er forpligtet til eller tilladt ifølge lovgivningen i et medlemsland eller i EU).

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om en kopi af de persondata, som vi har om dig, og til at få adgang til de oplysninger, som vi har om dig. Vi kræver kun betaling for sådanne anmodninger om adgang, hvis vi føler, at din anmodning er uberettiget eller urimelig.

Ret til korrektion
Du har ret til at få evt. ukorrekte persondata, som vi har om dig, opdateret eller rettet.

Ret til sletning
Under bestemte omstændigheder kan du også få dine persondata slettet, f.eks. hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse (se ovenfor) og vi ikke har en årsag til at behandle dine persondata der overskygger din ret til sletning, eller hvis vi ikke længere har brug for dine persondata til de formål, der er angivet i denne besked, eller hvis du trækker et samtykke til behandling tilbage.

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine persondata i bestemte tilfælde, herunder hvis du mener, at de persondata, vi har om dig, er unøjagtige, eller hvis brugen af dine oplysninger er ulovlig. Hvis du berettiget udøver denne ret, gemmer vi dine persondata og vil ikke udføre yderligere behandling, indtil sagen er løst.

Ret til dataportabilitet
Du kan anmode os om at få udleveret de persondata, du har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan anmode os om at overføre dine persondata direkte til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Denne ret opstår kun, når: (1) vi behandler dine persondata med dit samtykke, eller hvor det er nødvendigt for at fuldføre vores aftale med dig; og (2) behandlingen foregår automatisk.

Du kan udøve enhver af disse rettigheder ved at sende en skriftlig anmodning til vores Group Legal Department: grouplegal@smurfitkappa.com eller pr. post Group Legal Department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irland.

Vi giver dig oplysninger om alle handlinger, der udføres som følge af din anmodning med relation til én af disse rettigheder, uden ugrundet ophold og senest 1 måned efter modtagelse af din anmodning. Vi kan om nødvendigt forlænge dette op til 2 måneder, men vi underretter dig, hvis dette sker. Bemærk, at vi muligvis vil bede dig om at bekræfte din identitet, hvis du vil udøve en af dine databeskyttelsesrettigheder.

Du har også ret til at fremsætte en klage til det irske datatilsyn (Data Protection Commission). Se yderligere oplysninger på www.dataprotection.ie.

11. ÆNDRINGER I DENNE BESKED OG SPØRGSMÅL
Vi kan lejlighedsvis ændre denne besked, helt eller delvist, efter vores eget skøn. Alle ændringer træder i kraft i det øjeblik, du underrettes om den reviderede besked.

Hvis vi på et tidspunkt beslutter at bruge dine persondata på en måde, der er væsentligt anderledes end den, der er angivet i denne besked eller på anden vis oplyst for dig, da dataene blev indsamlet, underretter vi dig pr. e-mail eller post, og du kan vælge, om vi må bruge dine persondata på den nye måde eller ej.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til den måde, hvorpå dine persondata bruges eller behandles af virksomheden, kan du sende dine spørgsmål og kommentarer til vores Group Legal Department på grouplegal@smurfitkappa.com eller pr. post til Group Legal Department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irland.