Subtotal DKK 0,00
Moms DKK 0,00
Total DKK 0,00
Firmanavn
Navn
Adresse
Postnr.
By
LandDanmark
Momsnr.
E-mail
Deres reference
Telefon

Din indkøbskurvLuk

FragtDKK 0,00
TotalDKK 0,00
Moms udgør i altDKK 0,00

Salgs- og Leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende mellem Systemkassen (SK) (Platinvej 7A, 6000 Kolding) Tlf.: +45 79 33 79 33, systemkassen@smurfitkappa.dk, www.Systemkassen.dk og dets kunder i det omfang, de ikke skriftligt er fraveget ved anden aftale mellem parterne.
Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem.
Bemærk: Systemkassen handler kun med CVR registrerede virksomheder.

Tilbud

Tilbud er uforbindende for SK og excl. moms. Ethvert udbud af varer, prisoplysninger mv. på www.systemkassen.dk er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for SK

Bestilling

Alle ordrer fra oprettede kunder modtaget inden kl. 12.00 afsendes samme dag.

Priser

Vore priser varierer fra mindstepriser ved køb af hele paller til anbrudspriser (Anb). Ved større oplag afgives specialtilbudspriser. Alle priser på systemkassen.dk er excl. Moms Aftalen. Den mellem SK og kunden indgåede aftale er bindende. Ønsker kunden efter aftaleindgåelsen at ændre aftalen eller foretage ændringer ved det købte, er SK berettiget til at kræve sig betalt herfor i tillæg til den aftalte købesum. Ved afgivelse af en varebestilling via SK´s webshop, vil systemet automatisk generere en ordrebekræftelse der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar (via e-mail) er IKKE en bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren og SK kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt.

Betalingsmuligheder

SK accepterer betaling via faktura (kredit) eller betalingskort. SK accepterer kun at levere varer på kredit efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed.

Betalingsbetingelser

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage netto kontant fra fakturadatoen, såfremt ingen anden aftale foreligger. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes rente fra denne dato med 2 % pr. påbegyndt måned. Ved betaling via betalingskort hæves beløbet først, når varen afsendes fra vort lager.

Levering

Hos SK tilbyder vi fri levering ved køb over kr. 3000,00 eks. moms. Alle ordrer på under kr. 3.000,00, tillægges kr. 300,- i levereringsomkostninger. SK leverer KUN til adresser i Jylland og til adresser på brofaste øer i Danmark. Ved levering til ikke-brofaste øer tilægges der yderligere forsendelsesomkostninger. Levering foregår enten via egne chauførrer, eller i samarbejde med eksterne vognmænd. Med mindre andet er aftalt sker levering på kundens plads, hvor kunden er forpligtet til at aftage det solgte. Ellers sker levering ab SK’s plads, hvis ikke andet er aftalt, og kunden er i så fald forpligtet til at afhente det købte senest 5 arbejdsdage efter, at SK har meldt det klar til levering. SK tilbyder også at kunden kan afhente det købte, hvortil der vil frætrækkes 5 % af købesummen. Afhentning foregår på systemkassens adresse (Platinvej 7A, 6000 kolding)

Reklamation

Enhver reklamation skal ske skriftligt straks til SK, og skal, for at være gyldig, indeholde en specifikation af de påberåbte mangler. Reklamerer kunden ikke rettidigt, mister kunden samtlige mislig - holdelsesbeføjelser. Fristen i Købelovens § 83 er fastsat til 2 år. Som erhvervskunde har du som udgangspunkt ingen fortrydelsesret med mindre andet er skriftligt aftalt.